Kategorijos
Kategorijos
Prekių krepšelis
Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Prašome patvirtinti sutikimą juos naudoti paspaudžiant mygtuką "Sutinku".

Prekių grąžinimas

Esant būtinybei, garantiniu laikotarpiu, pirkėjas susisiekia su pardavėju dėl prekės gedimo ir susitariama, kaip prekė bus pristatyta pardavėjui.

Garantinis remontas vykdomas tik gedimams, atsiradusiems dėl gamintojo ar tiekėjo kaltės. Į garantinę priežiūrą neįeina:

Gedimai dėl stichinių nelaimių.

Gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo įrangos eksploatavimo.

Gedimai dėl netinkamo ir neteisėto įrangos naudojimo.

Gedimai dėl elektros tinklo sutrikimų, įtampos šuoliai, žaibas ir kt.

Įrangos spalvos pakitimai (pageltimas, užsiteršimas ir pan.) ir rūdijimas.

Sužalojimai, padaryti eksploatuojant (dūžiai, valymo, įbrėžimai ar kiti mechaninio būdu padaryti defektai).

Defektai, atsiradę transportuojant, kai įrenginį gabena pats garantijos gavėjas.

Defektai, atsiradę įnešant įrenginį į patalpas.

Garantija nesuteikiama dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įrenginius ir jų darbo trukmė priklauso nuo eksploatavimo intensyvumo, periodiškai keičiamiems priedams (telefono laikikliams, veidrodėliams, lempų gumelėms, stovų sriegiams, stovų kniedėms ir t.t.), judančioms dalims iš plastmasės.

Prekė pristatoma pardavėjui, gavėjo išlaidomis.

Garantiniai įsipareigojimai apsiriboja nemokamu sugedusių detalių pakeitimu. Garantija nereiškia, kad dėl garantinio laikotarpio metu įvykusių įrengimo gedimų patirti nuostoliai bus atlyginti.

Sugedusių detalių pakeitimas naujomis, įrenginio garantijos laiko nepratęsia;

Įrengimas keičiamas, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantinio aptarnavimo laike, negalima pašalinti. Keičiant įrengimą, garantijos gavėjas privalo kompensuoti už mechaninius pažeidimus, kurie atsirado juo naudojantis.

Garantijos davėjas neatsako dėl avarijų, įvykusių dėl nežinojimo ar nesilaikant priežiūros instrukcijos nurodymų, įrengimų prijungimo bei naudojimo metu.

Garantija įrengimui netaikoma nesilaikant jo eksploatacijos taisyklių. Garantiniai įsipareigojimai nevykdomi, jei garantijos gavėjas nėra padengęs bent vieno įsiskolinimo garantijos davėjui.

Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau laiko, jeigu:

    Įrengimą aptarnavo ne garantijos davėjas ar jo įgaliotas atstovas;

Įrengimas buvo eksploatuojamas netinkamoje aplinkoje, pvz., drėgnoje, šaltoje, karštoje; 

Įrengimas buvo sąmoningai sugadintas;

Nebuvo laikomasi eksploatacijos taisyklių ar Sutarties reikalavimų;

Gaminio naudotojas pats bandė remontuoti gaminį.

Visus įrenginio profilaktikos bei remonto darbus garantinio aptarnavimo laikotarpiu atlieka garantijos davėjas, arba jos įgaliotas Rangovas. Garantijos davėjo darbuotojai įsipareigoja suteikti visokeriopą informaciją, susijusią su įrenginio naudojimu.

Garantinis prekių laikotarpis  - 12 mėnesių, ličio jonų baterijoms ir jų priedams 6 mėnesiai.